Velkommen til Frederiks Kirke - Marmorkirken

Der er gudstjeneste alle søndage og helligdage kl. 10:30.
Åbningstider: mandag til torsdag samt lørdag 10-17 . Fredag og søndag 12-17. Forbehold for kirkelige handlinger, hvor kirken ikke er åben for sightseeing. 
Services in Danish on all Sundays and Holidays at 10:30 am. The church is open Monday to Thursday + Saturday 10-17, Friday and Sunday 12-17. In case of service (mass, wedding, funeral) or concert, the church is not open for sightseeing.

 

TÅRNTURE:
LØRDAGE OG SØNDAGE KL. 13:00 og 15:00. Fra 15. juni til 31. august også på alle hverdage kl 13.00 samt kl. 13:00 på hverdage i skolernes efterårsferie (17. - 21. oktober 2016)

TOUR TO THE DOME:
SATURDAYS AND SUNDAYS AT 1 pm and 3 pm. June  15th - August  31st  weekdays as well at 1 pm plus weekdays at 1 pm from 17. - 21. October 2016.


Marmorkirken er en levende citykirke, såvel for sognets beboere som for enhver, der kommer forbi og vil benytte kirken. Ikke mindst i dagtimerne til hverdag finder mange ind og sætter sig i det imponerende rum, som er skabt til bøn og stilhed. Vi håber, folk vil bruge kirken til netop den andagt, som den er skabt til at være rum for.

Hvert år besøger over en halv million turister og andagtssøgende kirken, om sommeren er det daglige besøgstal på mellem 3 og 4 tusind. Der afholdes årligt ca. 60  højmesser på søn-og helligdage, ca. 20 dåbsgudstjenester, 45-50 barnedåb, 2-3 voksendåb, konfirmationsundervisning for kirkens 20-30 konfirmander,  15-20 vielser,  10-15 bisættelser,  10-12 større koncerter, aftengudstjenester, 15-20 foredrags- og tema-aftener. 4 studiekredse mødes hver 1-2 gange om måneden. Der afholdes årligt 200-250 sjælesorgssamtaler. Sognet består af 3.218 beboere, de fleste af kirkens søndagsmenighed kommer dog fra hele det storkøbenhavnske område.

 

 

 


Se de flotte dronefilm af Frederiks Kirke - Marmorkirken

Optagelserne er lavet af Openhouse.

Kommende
gudstjenester