Velkommen til Frederiks Kirke - Marmorkirken

Der er gudstjeneste alle søndage og helligdage kl. 10.30.

 

Åbningstider:

Kirken er åben for besøg mandag - torsdag samt lørdag kl. 10-17.
Fredag og søndag kl. 12-17.
Der tages forbehold når kirkelige handlinger, koncerter m.v. finder sted. 17.11. er kirken lukket hele dagen grundet vielser

 

Services in Danish on all Sundays and Holidays at 10.30 am. 
The church is open Monday - Thursday and Saturday at 10-17. 
Friday and Sunday at 12-17. 
In case of services, concerts et cetera the church will not be accesssible. November 17th the church is closed the whole day due to weddings.

 

 

15.000 blomster i papir ophænges i Marmorkirken fra den 2. til den 21. oktober. OBS OPHÆNGNINGEN ER BLEVET FORLÆNGET TIL OG MED DEN 18. NOVEMBER!

Værket kan beses i kirkens åbningstider, med mindre en kirkelig handling forhindrer det.

Kunstneren Veronica Hodges' installation ophænges i kirken som reminder om de udfordringer, vi står over for i fremtiden.

Ved åbningen tirsdag den 2. oktober præsenteres værket kl. 19.30 ved kunstneren, og der vil endvidere være taler ved professor em. Steen Hildebrandt og sognepræst Mikkel Wold, lige som der vil være kormusik ved "Bastionskoret".

Indvielsen sker samme dag, Folketinget åbner, og det er ikke tilfældigt! Marmorkirken vil de kommende måneder stå for en række møder, hvor netop de spørgsmål, der forekommer allermest påtrængende, debatteres. Møderne annonceres, så snart dato og sted med de implicerede er helt på plads.

Tårnture:
Lørdage og søndage kl. 13.

15. juni til 31. august alle dage kl. 13.

Efterårsferien (uge 42) alle dage kl. 13.

Endvidere arrangeres særskilte tårnture, se yderligere information under menupunktet "Turist/tårnture"

Grundet kirkelige handlinger er tårnturen aflyst følgende dage:  10.11., 17.11., 8.12.


Visits to the dome Saturdays and Sundays at 1 pm.

Every day of the week from 15th June to 31st August at 1 pm.
Every day of the autumn week (week 42) at 1 pm.
Special tours can be arranged. Activate the menu "Turist" for more information.

Due to services the tours are cancelled the following saturdays: 1.9.,8.9.,15.9., 6.10., 10.11., 17.11., 8.12.

Marmorkirken er en levende citykirke, såvel for sognets beboere som for enhver, der kommer forbi og vil benytte kirken. Ikke mindst i dagtimerne til hverdag finder mange ind og sætter sig i det imponerende rum, som er skabt til bøn og stilhed. Vi håber, folk vil bruge kirken til netop den andagt, som den er skabt til at være rum for.

Hvert år besøger langt over 600.000 turister og andagtssøgende kirken, om sommeren er det daglige besøgstal på mellem 3 og 4 tusind. Der afholdes årligt ca. 60  højmesser på søn-og helligdage, ca. 20 dåbsgudstjenester, 45-50 barnedåb, 2-3 voksendåb, konfirmationsundervisning for kirkens 20-30 konfirmander,  15-20 vielser,  10-15 bisættelser,  10-12 større koncerter, aftengudstjenester, 15-20 foredrags- og tema-aftener. 4 studiekredse mødes hver 1-2 gange om måneden. Der afholdes årligt 200-250 sjælesorgssamtaler. Sognet består af 3.218 beboere, de fleste af kirkens søndagsmenighed kommer dog fra hele det storkøbenhavnske område.

Hjemmesiden redigeres af sognepræst Mikkel Wold

 

 

Kommende
gudstjenester