Kontakt

Frederiks Kirke (Marmorkirken)
Frederiksgade 4
1265 København K

Kirkens åbningstider
Mandag - torsdag samt lørdag kl. 10-17.
Fredag og søndag kl. 12-17.
Gratis adgang.
Under kirkelige handlinger m.v. er kirken kun tilgængelig for deltagere i den pågældende handling.


Præsterne

Embedet deles mellem Mikkel Wold (75%) og Pia Søltoft (25%), idet Mikkel Wold er ansat som lektor sideløbende med stillingen som sognepræst. Pia Søltoft træffes som regel i kirken i den uge, Mikkel Wold ikke er ved kirken.

Mikkel Wold:  Træffetid man,to og fre kl 8-9 på 33 15 37 63.  Det er kun i træffetiderne, der laves aftaler om tidspunkter for samtaler og kirkelige handlinger. Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk

Pia Søltoft: 51 22 75 94. Mail:pia@coaching-kierkegaard.dk


I tilfælde af bisættelser/begravelser eller andre akutte forhold kan der altid ringes på 33 15 37 63 - telefonen er omstillet til den præst, der har vagten den pågældende uge.

 

Kordegnekontoret
Kontoret betjenes af kordegn Sahra L. Lindeberg. Kontoret er fælles for Marmorkirken samt Kastels- og Garnisons kirker.
Kontorets adresse: Garnisonskirken, Sct. Annæ Plads 4, 1250 København K.
Tlf. 33 91 27 06. Mail: sll@km.dk 
Åbningstider: Mandag og fredag 9-12; tirsdag, onsdag, torsdag 9-13; torsdag også 16-18.

 

Organist
Jens Kaas
Holsteinsgade 9, 3.tv., 2100 København Ø
Tlf. 26 29 18 83. Træffes bedst mellem kl. 8 og 9. Mandag fridag.

Kirketjenerne
Træffes mandag-torsdag kl. 11-12 på 33 15 01 44 
Mail: kirketjener@gmail.com
Aleksandar Hajder
Anna Jørgensen 

Aftaler om tårnture for skoleelever og konfirmandhold træffes med kirketjenerne. Foreninger o. lign henvises til de almindelige tårnture, se under menuen Turist - Tårnture

 

Menighedsrådet


Formand: Viggo Nørgaard Nielsen, viggon1@hotmail.com

Næstformand og kontaktperson: David V. Eriksen, davidveriksen@gmail.com

Kasserer: Anne Grethe Rasmussen, agstaunras@hotmail.com

Kirkeværge: Per Erik Karlsen, pekarlsen03@gmail.com

Medlem: Helle Espersen, hesp@espersen-mail.dk

Medlem: Helle Vallø, hellevallo@gmail.com

Medlem: Thormod Jørgensen, jorgensenthormod@gmail.com

Stedfortræder: Hanne Charina Baumann, hannecharina@yahoo.com

Stedfortræder: Bjørn Møller, bjoern.moeller@youmail.com

Stedfortræder: Jens Vindekilde, jenvind@webspeed.dk

Endvidere er kirkens ansatte præster altid medlemmer af menighedsrådet

Regnskabsfører: Klaus Frederiksen, Garnisons Kirkegård, klaus@garnisonskirkegaard.dk

Billederne på kirkens hjemmeside er bl.a. af Henrik Wichmann