Foredrag/møder

 

Vintersalonerne Ikke flere ledige pladser!

kommer igen, denne gang med følgende datoer og temaer:

Mandag den 28. januar: Det sande

Mandag den 25. februar: Det skønne

Mandag den 18. marts: Det retfærdige

Man mødes kl. 18.00, der holdes et oplæg ved en af præsterne, og derefter samtales der i grupper over et enkelt måltid mad, og der samles op fra samtalerne i plenum til sidst. Vi slutter kl 21.00.

Prisen, som dækker måltider og drikkevarer, er 300 kr, som betales kontant første gang. Man kan således ikke melde sig til en eller to dage, da vi forventer, at man deltager alle fire gange - med skyldig hensyntagen til sygdom eller andet uforudseeligt.

Tilmelding sker til: saloner@marmorkirken.dk. Har man ikke mail, ringes der til præsten i træffetiden man, to og fre mellem 8 og 9 på 33 15 37 63. Tilmelding pr. tlf. er kun mulig i dette tidsrum.

Der er 40 pladser, hurtig tilmelding tilrådes, man kan tilmelde sig allerede nu. OBS Man er først tilmeldt, når man har modtaget bekræftelse pr. mail eller tlf.

 

KRISTENDOM, ØKONOMI OG POLITIK

Højskolekursus mandag den 18. – fredag den 22. februar i dagtimerne

”Vi tror ikke længere på, at nogen af egen fri vilje laver det, de skal. Og da slet ikke på grund af et kald eller en etisk grundholdning. Så nu skal der 'incitamenter' til. Det er den rene markedsmekanisme, der taler. Det er egeninteresser og profitbegær, der appelleres til. Og ikke etik eller kristen barmhjertighed”… ”Næsten ingen siger noget. Ikke engang kirken eller Kristeligt Dagblad siger fra. Men nogen må altså give økonomerne noget modspil.”

Ordene er Niels Kærgårds, tidligere overvismand og professor i økonomi og politik. De stammer fra et interview i Kristeligt Dagblad 25/7 2015.

Men hvad skal der så gøres – og skal det være kirken, der siger fra? Bliver den så ikke til politisk talerør? Hvorledes skal man forholde sig teologisk til spørgsmålet om samfund og økonomi? Hvad med Luthers lære om de to regimenter, skal teologien nu være politisk? Hvad tænkte nogle af de store teologer om de spørgsmål?

Kurset vil med afsæt i disse og lignende spørgsmål dykke ned i temaerne kristendom, økonomi og politik. Vi har inviteret økonomer, teologer og politikere til at give viden og samtale om emnerne. Luther, Grundtvig, Martensen, D G Monrad, Karl Barth og pave Frans vil udgøre vores nedslagspunkter, undervisningen og samtalerne vil centrere sig om. Nogle af navnene er velkendte, andre ukendte for de fleste, men alle er – mener vi - relevante og inspirerende for en indføring i det ikke helt ukomplicerede tema.

Kurset er åben for alle.

Af programmet: Marianne Jelved, MF og tidligere minister, og Asger Baunsbak-Jensen, tidl. MF, undervisningsdirektør og præst: Kristendom og politik, prof. em.Ove Korsgaard: Grundtvig og det politiske, prof Jørn Henrik Pedersen: "Luthers syn på økonomi og politik", tidl. overvismand og professor em. Niels Kærgård: Økonomi og kristendom I + II, prof. em. Martin Schwarz Lausten:Teologi og økonomi hos Luther og de danske reformatorer, professor Bent Flemming Nielsen: Beten und Kanonen Kaufen. Karl Barth og to-regimentelæren,  Mikkel Wold: Paven og pengene. Om den katolske kirkes samfundskritik

Kursusleder: Mikkel Wold

Pris for hele kurset inkl. frokost (minus drikkevarer til frokost): 2.500 kr.

Kurset finder sted fra mandag d. 18. til fredag d. 22 hver dag fra 09.15 til 16.00 i lokalerne i Vartov tæt på Københavns rådhus. Evt. indkvartering har vi ikke mulighed for at hjælpe med.

Tilmelding til hojskole@marmorkirken.dk eller ved at sende et brev til Marmorkirken, Frederiksgade 4, 1265 K. Der kan ikke til højskolekurset foretages telefonisk tilmelding. Tilmeldingen skal bekræftes, før man er optaget.

 


EMBLEMER OG GÅDER

Ved professor dr. phil. em.

Erik A. Nielsen

Torsdag den 7. marts kl. 19.30

Ganske ufortjent er den billedform, der kaldes emblemer, gået i glemmebogen. I to-tre århundreder fra 1530’erne var emblemet højeste europæiske mode og kan findes snart sagt overalt. En række danske kirker er f. eks. udsmykket med emblemer.
Emblemer er kristne gåder, nogle lette at gætte, andre indviklede, snørklede, gådefulde. Emblemer er i det hele udformet som gåder, der vil gættes, og de sammenkæder som regel et ”mærkværdigt” billede med såvel er overskrift som en indskrift, der stammer fra Bibelen. Den, der arbejder med at gætte disse gåder, bliver ført ind i en vigtig fase af den kristne tænkning og billedsprog.

 

Den katolske kirke nu og i fremtiden

Sted: Sankt Ansgars Kirke, Bredgede 64

Torsdag den 4. april kl. 19.30

 

Håb i en håbløs tid. Om klimaforandringer, etik og håb.

Foredrag ved bioetikeren Mickey Gjerris

Torsdag den 2. maj kl. 19.30