Foredrag/møder

Torsdag den 12. oktober kl. 19.30
ved menighedsrådsformand Viggo Nørgaard Nielsen, organist Jens Kaas og
Marmorkirkens kor

Sangaften med sange fra Højskolesangbogen
Vi skal synge sange fra højskolesangbogen. Velkommen til det!  Vi har fundet sange, der kredser omkring temaet: ”Sted – sans” ud fra en forestilling om, at sange, vi holder af, ofte er knyttet til et sted, hvor vi personligt har set, hørt, eller følt noget særligt og haft en uforglemmelig oplevelse.
Vi får ekstraordinært besøg af Marmorkirkens kor, som under ledelse af Jens Kaas synger et par efterårssange. Der er lagt op til en aften, hvor vi er sammen om noget væsentligt og fornøjeligt.
For at klare sangstemmen er der undervejs mulighed for at få et glas vin, en øl eller en vand. I pausen er der kaffe, the og kage.

Torsdag den 2. november kl. 19.30
ved professor, ph.d. og hjælpepræst ved Marmorkirken Anna Vind

Luther - uhyret med de syv hoveder?


Onsdag den 15. november kl. 19.30
ved musiker Christina Meissner og tidl. rektor Eberhard Harbsmeier

Luthers liv belyst gennem hans salmer

Torsdag den 21. december kl. 19.30
ved kirkens præster og organist

Julesalmesangsaften