Foredrag/møder

 


Torsdag den 4. maj kl. 19.30

Ph.d., sognepræst ved Marmorkirken og forfatter Pia Søltoft.

Kierkegaard: Om troens rolle i en gudløs tid

I en tid, hvor ord som sandhed og gud er blevet hjemløse, kan det være nødvendigt at minde om, at disse ord for Søren Kierkegaard at se udspringer af en grundlæggende menneskelig spørgen efter mening og sammenhæng i livet. De opbevarer derfor en længsel efter svar. Svar, der skal være forståelige og kunne tale ind i den tid, vi aktuelt lever i og det bidrager Kierkegaards forfatterskab om noget til.

Foredraget finder sted i Marmorkirkens sakristi (indgang fra Bredgade) - fri entré.


 

Torsdag den 1. juni kl. 19.30

Professor i socialpolitik ved SDU Jørn Henrik Petersen.

Luther, Løgstrup og velfærdsstaten - og så et ord om konkurrencestaten

Om Luther som social reformator og Luthers tanker om 'kærlighedens gerninger' rettet mod næsten, der blev taget op i velfærdsstatens periode af politikere som Erling Olsen og Svend Auken.

Foredraget finder sted i Marmorkirkens sakristi (indgang fra Bredgade) - fri entré.