Foredrag/møder

 

Onsdag den 22. november kl. 19.30

Menighedsmøde i sakristiet

Onsdag den 22. november kl. 19.30 holder vi Marmorkirkens årlige menighedsmøde i sakristiet. Vores 2 præster og menighedsrådets medlemmer vil være til stede for at fortælle om rådets arbejde, samt hvad der i øjeblikket er fokus på i kirken og omkring den. Desuden vil der være mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til menighedsrådet og præsterne om alt fra liturgi til økonomi og menighedsaktiviteter


Torsdag den 21. december kl. 19.30

ved kirkens præster og organist

Julesalmesangaften

 

Mandagene 15. januar, 5. februar, 19. marts og 9. april kl. 18.00 - 21.00

Vintersaloner ved Mikkel Wold og Pia Søltoft

Tilmelding til kordegnen på sll@km.dk eller tlf. 33912706.

Pris for deltagelse pr. aften: 50 kr.