Foredrag/møder

 


Torsdag den 2. marts kl. 19.30

Formanden for Etisk Råd, professor, dr.med. Gorm Greisen:

Skal vi indføre aktiv dødshjælp?

Spørgsmålet er kommet frem igen, og i befolkningen er der et klart flertal for at indføre aktiv dødshjælp, som man har gjort det i nogle lande. Men andre lande afstår fra at indføre det.

Hvad er aktiv dødshjælp? Og hvad er argumenterne imod at indføre aktiv dødshjælp?

Foredraget finder sted i Marmorkirkens sakristi (indgang fra Bredgade) -  fri entré.

 


Torsdag den 4. maj kl. 19.30

Ph.d., sognepræst i Marmorkirken og forfatter Pia Søltoft:

Kierkegaard: Om troens rolle i en gudløs tid

I en tid, hvor ord som sandhed og gud er blevet hjemløse, kan det være nødvendigt at minde om, at disse ord for Søren Kierkegaard at se udspringer af en grundlæggende menneskelig spørgen efter mening og sammenhæng i livet. De opbevarer derfor en længsel efter svar. Svar, der skal være forståelige og kunne tale ind i den tid, vi aktuelt lever i og det bidrager Kierkegaards forfatterskab om noget til.

Foredraget finder sted i Marmorkirkens sakristi (indgang fra Bredgade) - fri entré.


Torsdag den 1. juni kl. 19.30

Professor i socialpolitik ved SDU Jørn Henrik Petersen:

Luther, Løgstrup og velfærdsstaten - og så et ord om konkurrencestaten

Om Luther som social reformator og Luthers tanker om 'kærlighedens gerninger' rettet mod næsten, der blev taget op i velfærdsstatens periode af politekere som Erling Olsen og Svend Auken.

Foredraget finder sted i Marmorkirkens sakristi (indgang fra Bredgade) - fri entré.