Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse eller kirkelig velsignelse i Marmorkirken

Normalt vil en kirkelig vielse eller en kirkelig velsignelse af borgerligt ægteskab finde sted i parrets sognekirke. Hvis man imidlertid ønsker at blive viet/velsignet i en anden kirke end ens sognekirke, er der særlige regler, der træder i kraft.

Det står kirken frit for, hvor mange vielser man vil påtage sig, men kirker, der har stor søgning, vil ofte henholde sig til de regler, der siger, at man kun har krav på at blive viet i en kirke, der enten er ens sognekirke eller som man har en særlig tilknytning til.

Særlig tilknytning foreligger, hvis man

  • tidligere  har haft bopæl i kirkens sogn* (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i  sognet),

  • har  nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller  børn).

Hvert år kontakter ca. 1000 par Marmorkirken, og derfor følger vi på lige netop dette punkt reglerne ganske nøje. Man må spørge sig for hos præsten, hvis man er i tvivl, men det er ikke nok, at man MEGET GERNE vil vies i Marmorkirken, for det vil de 999 andre også!

Henvendelse om vielser sker telefonisk til præsten mandag, torsdag og fredag 8-9 på 33 15 37 63.  Har man fået ok til vielsen, modtager man derefter en bekræftelse fra kordegnekontoret og en informationsskrivelse med en række praktiske anvisninger.

Er man allerede borgerligt viet, men ønsker en kirkelig velsignelse af ægteskabet, er fremgangsmåden den samme.

Vielser finder som regel sted om lørdagen, men kan også foretages på hverdage; f.eks. er fredag eftermiddag begyndt at blive foretrukket af mange.

* Marmorkirkens sogn består af følgende gader og numre: Frederiksgade 1-11 og 2-14, Bredgade ulige numre fra 39 - gadens slutning, Esplanaden 2-18, Gernersgade 1-13, Borgergade 17-27 og fra 20,Olferts Fischersgade 1-15, Fredericiagade 20-52 og 21-43, Hindegade, Klerkegade 1-3, Adelgade 36-64 og 39-53, Sølvgade 1-23, Kronrpinsessegade 40-52, Dronningens Tværgade 2-58.