Vielse og kirkelig velsignelse

Vielse eller kirkelig velsignelse i Marmorkirken

Hvert år kontakter ca. 1000 par Marmorkirken, og derfor følger vi på lige netop dette punkt reglerne ganske nøje. Det er IKKE nok, at man MEGET GERNE vil vies i Marmorkirken, for det vil de 999 andre også! Man skal bo i sognet*.

Hvis man ikke bor i sognet, men har særlig tilknytning, vil man i nogle tilfælde kunne få vielse i Marmorkirken, hvis kirkens og præsternes kalender giver mulighed for det.

Særlig tilknytning foreligger, hvis man

  • tidligere  har haft bopæl i kirkens sogn (dette gælder, uanset hvor længe man har boet i  sognet),

  • har  nære pårørende, der bor i sognet (her tænkes på forældre, søskende eller  børn).

Henvendelse om vielser sker telefonisk til præsten mandag, torsdag og fredag 8-9 på 33 15 37 63.  Har man fået ok til vielsen, modtager man derefter en bekræftelse fra kordegnekontoret og en informationsskrivelse med en række praktiske anvisninger.

Er man allerede borgerligt viet, men ønsker en kirkelig velsignelse af ægteskabet, er fremgangsmåden den samme.

Vielser finder som regel sted om lørdagen, men kan også foretages på hverdage; f.eks. er fredag eftermiddag begyndt at blive foretrukket af mange.

* Marmorkirkens sogn består af følgende gader og numre: Frederiksgade 1-11 og 2-14, Bredgade ulige numre fra 39 - gadens slutning, Store Kongensgade 49-103 og 58-114, Esplanaden 2-18, Gernersgade 1-13, Borgergade 17-27 og fra 20, Olfert Fischersgade 1-15, Fredericiagade 20-52 og 21-43, Hindegade (hele gaden), Klerkegade 1-3, Adelgade 36-64 og 39-53, Sølvgade 1-23, Kronprinsessegade 40-52, Dronningens Tværgade 2-58.