Kontakt

Frederiks Kirke (Marmorkirken)
Frederiksgade 4
1265 København K

Kirkens åbningstider
Mandag - torsdag samt lørdag kl. 10-17.
Fredag og søndag kl. 12-17.
Gratis adgang.
Under kirkelige handlinger m.v. er kirken kun tilgængelig for deltagere i den pågældende handling.


Præst

Mikkel Wold:  Træffetid man,to og fre kl 8-9 og torsdag endvidere 17.15 - 18.00 på 33 15 37 63.  Tirsdag fridag. Grundet mange samtaler er det kun i træffetiderne, der laves aftaler om tidspunkter for samtaler og kirkelige handlinger.  Bisættelser/begravelser kan dog aftales alle dage. Er der tale om en akut situation lægges der besked på tlf svareren. Mail: mikkel-wold@marmorkirken.dk

Kordegnekontoret

Kontoret betjenes af kordegn Sahra L. Lindeberg. Kontoret er fælles for Marmorkirken samt Kastels- og Garnisons kirker.
Kontorets adresse: Sct. Annæ Plads 4 (bygningen ved Garnisons Kirke), 1250 København K.
Tlf. 33 91 27 06. Mail: sll@km.dk 
Åbningstider: Mandag og fredag 9-12; tirsdag, onsdag, torsdag 9-13; torsdag også 16-18.

 

Organist
Jens Kaas
Tlf. 26 29 18 83.

Kirketjenerne
Træffes mandag-torsdag kl. 11-12 på 33 15 01 44 
Mail: kirketjener@gmail.com
Aleksandar Hajder, Anna Jørgensen  og Niels Almar


Aftaler om tårnture for skoleelever og konfirmandhold træffes med kirketjenerne. Foreninger o. lign kan mod betaling få arrangeret særlige tårnture. Skriv i så fald til taarntur@gmail.com, se nærmere under menuen Turist - Tårnture

 

Menighedsrådet


Formand: Viggo Nørgaard Nielsen, viggon1@hotmail.com

Næstformand og kontaktperson: David V. Eriksen, davidveriksen@gmail.com

Kasserer: Anne Grethe Rasmussen, agstaunras@hotmail.com

Kirkeværge: Jens Vindekilde, jenvind@webspeed.dk

Medlem: Helle Espersen, helle.espersen@outlook.dk

Medlem: Helle Vallø, hellevallo@gmail.com

Medlem: Bjørn Møller, bjoern.moeller@youmail.dk

Medlem: Hanne Charina Baumann, hannecharina@yahoo.com

Stedfortræder: Bjørn Møller, bjoern.moeller@youmail.com

Stedfortræder: Jens Vindekilde, jenvind@webspeed.dk

Endvidere er kirkens præst altid medlem af menighedsrådet

Regnskabsfører: Klaus Frederiksen, Garnisons Kirkegård, klaus@garnisonskirkegaard.dk

Billederne på kirkens hjemmeside er bl.a. af Henrik Wichmann